Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu
Kalendarz
Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
« Lut    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Fotki

Oferty

Dotyczy usługi:

  1. wynajmu sal na indywidualne spotkania doradców zawodowych z 120 uczestnikami projektu – 2 edycje x 60 UP x 6 godz. zegarowych/osoba;
  2. wynajmu sal na indywidualne spotkania 16 niepełnosprawnych UP z psychologami
  3. wynajmu sal na szkolenia (2 edycje x 12 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni]);
  4. wynajmu sal na indywidualne spotkania pośredników pracy z 84 UP (2 edycje x 42 UP x 5 godzin zegarowych/UP)

dla 120 uczestników Projektu „DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu 1 Działania 1.2. Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

POBIERZ PROTOKÓŁ WYBORU (PDF)

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usługi
a) szkolenia/coachingu : „BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI” (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni] )
b) szkolenia/coachingu : „BUDOWANIE WIZERUNKU” (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni] )
c) szkolenia/coachingu : „SELF-MANAGEMENT” (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni] )
d) szkolenia/coachingu : „FACE TO FACE” (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni] )
dla 120 uczestników Projektu „DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim”. Zamówienie będzie realizowane na terenie woj. dolnośląskiego

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zapytania ofertowego winien być świadczony z należytą starannością i zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z założeniami Projektu.
5. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby realizację niniejszego zamówienia.

POBIERZ PROTOKÓŁ WYBORU (PDF)

Dotyczy usługi:

  1. wynajmu sal na indywidualne spotkania doradców zawodowych z 120 uczestnikami projektu – 2 edycje x 60 UP x 6 godz. zegarowych/osoba;
  2. wynajmu sal na indywidualne spotkania 16 niepełnosprawnych UP z psychologami
  3. wynajmu sal na szkolenia (2 edycje x 12 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni]);
  4. wynajmu sal na indywidualne spotkania pośredników pracy z 84 UP (2 edycje x 42 UP x 5 godzin zegarowych/UP)

dla 120 uczestników Projektu „DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu 1 Działania 1.2. Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK (DOC)

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usługi
a) szkolenia/coachingu : „BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI” (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni] )
b) szkolenia/coachingu : „BUDOWANIE WIZERUNKU” (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni] )
c) szkolenia/coachingu : „SELF-MANAGEMENT” (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni] )
d) szkolenia/coachingu : „FACE TO FACE” (6 grup/10 UP x 8 godzin zegarowych [2 dni] )
dla 120 uczestników Projektu „DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim”. Zamówienie będzie realizowane na terenie woj. dolnośląskiego

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zapytania ofertowego winien być świadczony z należytą starannością i zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z założeniami Projektu.
5. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby realizację niniejszego zamówienia.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK (PDF)

Zapytanie dotyczy usługi:
– wsparcia psychologicznego na indywidualnych spotkaniach z 16 niepełnosprawnymi UP w ramach indywidualnych sesji (16 osób niepełnosprawnych x 16 godzin zegarowych) dla 16 Uczestników Projektu „DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim” POWR.01.02.01-02-0042/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ PROTOKÓŁ WYBORU (PDF)

Protokół wyboru Wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
W ramach projektu :
„DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej
młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim”
nr POWR.01.02.01-02-0042/16
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

POBIERZ PROTOKÓŁ WYBORU (PDF)

Dotyczy usługi:
– asystentury osobistej osoby niepełnosprawnej w toku całego projektu dla 16 osób niepełnosprawnych (2 edycje x 8 osób niepełnosprawnych x pula 150 godzin zegarowych) dla 16 Uczestników Projektu „DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim” POWR.01.02.01-02-0042/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 120 osób (72K/ 48M) os. młodych w wieku 15-29 lat, w tym:
niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, wyłącznie z obszarów wiejskich, 50 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym długotrwale bezrobotnych i 70 biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego wyłącznie obszar powiatów złotoryjskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kłodzkim

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK (PDF)

Zapytanie dotyczy usługi:
– wsparcia psychologicznego na indywidualnych spotkaniach z 16 niepełnosprawnymi UP w ramach indywidualnych sesji (16 osób niepełnosprawnych x 16 godzin zegarowych) dla 16 Uczestników Projektu „DIAGNOZA – KOMPETENCJE – KWALIFIKACJE – DOŚWIADCZENIE. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych NEETs z powiatów złotoryjskiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego w województwie dolnośląskim” POWR.01.02.01-02-0042/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

POBIERZ ZAŁĄCZNIK (PDF)