STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  W WAŁBRZYCHU

Czysty i zielony Wałbrzych

23 kwietnia br. Stowarzyszenie, WTZ przy SDIRZSZS i ZAZ “Nadzieja” wzięli udział w akcji “Czysty i zielony Wałbrzych”.

Sprzątanie Wałbrzycha to wspólna lekcja poszanowania otaczającego Nas środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Zaopatrzeni w rękawiczki oraz worki sprzątaliśmy okoliczne tereny. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Udział uczestników WTZ i pracowników ZAZ w takim projekcie zawsze przyczynia się do podniesienia wiedzy i świadomości ekologicznej, a być może zachęci do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska.

Czysty i zielony Wałbrzych
Czysty i zielony Wałbrzych