STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  W WAŁBRZYCHU

Kontakt

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
tel. 74 8439384

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SDiR ZSZS w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
tel. 748439384

Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja”
ul. Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych
NIP: 8862981980 REGON: 891505158-00041
tel.  74 843 93 84, tel. kom. 661 597 507 e-mail: zazwalbrzych@wp.pl