STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  W WAŁBRZYCHU

Projektowa

Projektowa

Pracownia projektowa umożliwia naszym uczestnikom dostrzeganie i wzbudzanie zainteresowania pięknem otaczającego go świata.

Prowadzone zajęcia pozwalają na kształtowanie i rozwijanie funkcji motorycznych i manualnych, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, kształtowanie zaradności i samodzielności. W trakcie ich trwania uczestnicy stosują zasady BHP, przestrzegają regulamin pracowni. Uczestnicy w ramach zajęć wykonują pracę między innymi :

  • Z papieru – wyklejanie obrazów na tekturze z kolorowych gazet i bibuły, ozdabianie ramek do obrazów,elementy scrapbookingu, tworzenie kartek okolicznościowych, tworzenie prac metodą quillingu,
  • Masy plastycznej,
  • Elementy prac plastycznych oraz malarskich,
  • Prace zdobnicze i dekoracyjne,
  • Decoupage.