STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  W WAŁBRZYCHU

Poligraficzna

Poligraficzna

Podczas zajęć w pracowni poligraficznej, uczestnicy warsztatów mają okazję nauczyć się obsługiwać  komputer oraz różne urządzenia peryferyjne.

Oprócz tego poznają metody pracy z programami do pisania, uczą się edytować teksty czy pisać proste pisma urzędowe.

Dodatkowo w pracowni poligraficznej nasi podopieczni mają okazję zaprezentować swoje zdolności plastyczno-manualne podczas wykonywania: kartek okolicznościowych, wizytówek, ogłoszeń,  zakładek do książek oraz podczas tworzenia zaproszeń.

Celem zajęć jest również ukazanie wszelkich plusów i minusów korzystania z Internetu, a także zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z jego korzystania.