STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  W WAŁBRZYCHU

O nas

O nas

WTZ przy SDiR ZSZS w Wałbrzychu znajdują się przy ulicy Mickiewicza 24 w Wałbrzychu.

Jesteśmy placówką działającą przez cały rok. W naszym budynku znajduje się również: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ( I i II piętro), a także tuż za rogiem prężnie działający ZAZ „ Nadzieja”.

Na warsztaty uczęszcza 30 osób posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności wydany na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( z uwzględnieniem wskazania do terapii zajęciowej).

Nasze warsztaty składają się z 6-ciu pracowni oraz sali rehabilitacyjnej. Do pracowni zalicza się:

  1. Pracownię Poligraficzną
  2. Pracownię Gospodarstwa- domowego
  3. Pracownię Ceramiczną
  4. Pracownię Budowlaną i technik różnych
  5. Pracownię Ogrodniczo-florystyczną
  6. Pracownię Projektową

Dzięki udziałowi w zajęciach nasi podopieczni rozwijają umiejętności i kwalifikacje niezbędne do podjęcie pracy, poprzez udział w zaplanowanych szkoleniach i praktykach zawodowych.

Dodatkowo podczas zajęć doskonalą umiejętności manualne, poszerzają wiedzę na temat różnych narzędzi i materiałów wykorzystywanych w życiu codziennym, rozwijają swoje uzdolnienia, a także zaspakajają potrzebę wyrażania siebie jednocześnie wzmacniając poczucie własnej wartości.