STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  W WAŁBRZYCHU

Ceramiczna

Ceramiczna

Celem pracowni ceramicznej jest zapoznanie uczestników z procesem technologicznym oraz metodami pracy z różnymi tworzywami np. gliną lub masą solną.

Nasi podopieczni podczas zajęć tworzą różne przedmioty użytkowe, poznają fachowe nazewnictwo oraz poszczególne narzędzia niezbędne podczas pracy, a także uczą się pracy indywidualnej oraz w grupie. 

Uczestnictwo na zajęciach zapewnia naszym wychowankom rozwój umiejętności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwija wyobraźnię,  uczy cierpliwości i wytrwałości jak również podnosi pewność siebie naszych uczestników.