STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  W WAŁBRZYCHU

,,Czysty i Zielony Wałbrzych “

,,Czysty i Zielony Wałbrzych “

24 Kwietnia 2021 – jak co roku wzięliśmy udział w akcji ,,Czysty i Zielony Wałbrzych”. ,która w tym roku odbywała się pod nazwą ,,Sprzątamy miasto, sadzimy drzewa”. Dzielnicą którą staramy się w miarę naszych możliwości doprowadzić do porządku jest Podgórze. Niestety, wyzwanie jest wielkie, ogrom pracy, który zamierzamy zrealizować będzie wymagał mobilizacji całej naszej społeczności. Na miejscu, od którego zaczęliśmy naszą pracę zastaliśmy dramatyczny widok. Mnóstwo rozrzuconych śmieci, potłuczonego szkła, butelek plastikowych oraz zbędnych, zużytych sprzętów domowych wzbudziło w nas zapał do działania. Nasi uczestnicy zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawiczki z wielkim zaangażowaniem uprzątnęli teren starając się pozostawić ślady dobrych działań.

Nasza determinacja wynikająca z zagrożeń niszczących naszą planetę skłania nas i mobilizuje do systematycznych działań na rzecz ochrony środowiska i naszej planety. W ramach terapii uczestnicy są uwrażliwiani na temat ekologii, naszym celem jest wyrabianie nawyku wrażliwości i odpowiedzialności za środowisko.

Uczestnicy warsztatów sprzątają teren zielony
Terapeuci podczas sprzątania
Góra śmieci
Sadzonki bratków
Posadzone bratki
Udekorowany Zakład Aktywności Zawodowej Nadzieja