STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ  W WAŁBRZYCHU

Wałbrzyskie wędrówki edukacyjno – historyczne – Stara Kopalnia

Wałbrzyskie wędrówki edukacyjno – historyczne – Stara Kopalnia

Poznajemy lokalne atrakcje turystyczne. W dniu 29.10.2021r. osoby z niepełnosprawnościami wzięły udział w zwiedzaniu Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki. Uczestnicy podziwiali piękno tego miejsca oraz otrzymali sporą dawkę wiedzy od przewodnika. Podziwiali również panoramę Wałbrzycha z wieży widokowej na Starej Kopalni. Wyjście urozmaicone zostało również o  terenową grę edukacyjno-kulturową, podczas której drużyny wykonywały na wyznaczonych stacjach zadania tematycznie nawiązujące do zwiedzanej atrakcji. Każda osoba otrzymała drobne nagrody i upominki za wspólną zabawę.

Wyjście  zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wałbrzyskie wędrówki edukacyjno – historyczne”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Gminy Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu.